Św. Świerad
Logo

Panorama Gorlic
Panorama
PG APRS


Bookmarks

Elektronika

Krótkofalarstwo

Zdjęcia
GPS
  • Beskid Niski - Gorlice (mapa w formacie garmina)


Gorlice i okolice
Historia Gorlic


Gdzieś u schyłku średniowiecza
Nieopodal miasta Biecza
Gdzie Sękówka w Ropę wpada
Przybył rycerz - chwat nie lada
Któren w bojach mieczem władał
I za wielkie te zasługi
Król Kazimierz, tak jak mógł
Dał mu ziemi parę włók.
Tak Karwacjan doceniony
Wnet przyjechał tu w te strony
I założył polskim prawem
Gród Gorlice - tę enklawę
Ziemia jest tu taka sobie
Lecz rzemiosło w tamtej dobie
Dało impuls znakomity
I gród kwitnął jak kwiat lipy
Później przyszły mroczne czasy
Gdy Rakoczy wsparty Szwedem
Spalił miasto oraz wieżę.
I zaraza nie szczędziła
Grodu woja Deresława
Lecz na szczęście wnet Maryja
We śnie ludziom się zjawiła
Posty, spowiedź nakazała
Oraz miastu przykazała
By procesja dziewcząt młodych
Przebłagalne pieśni głosząc
Wkoło grodu się udała
Bożej Mocy przyzywała
Pomór minął jak zły sen.
Miasto wtedy wnet odżyło
Lecz cóż z tego, gdy niebawem
Przyszedł zabór Austriacki
Na wiek odciął od macierzy
Lecz historia dalej bieży
I zaborcy się skłócili
O Gorlice się pobili
I w perzynę obrócili...
Bazylika
Ratusz w Bieczu
Most na Ropie
BWA
Most na Ropie
Ulica 3 maja

mailto: sp9rqa at gmail.com

Jabber status:
 sp9rqa # jabster.pl
Jabber status

statystyka



gun-engine.pl
http://www.fieldday.pl/


Ostrzeżenia pogodowe dla kraju


Mapa burzowa Polski
Mapa ostrzeżeń dla Polski